O nas

Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jest instytucją naukowo-badawczą skupiającą niezależnych ekspertów z dziedziny teleinformatyki, prawa, administracji oraz public relations. Powstał w roku 2007. Podstawowym celem Instytutu jest działalność naukowa, badawcza oraz zastosowanie wyników tych prac w praktyce poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, a także poprzez szeroko rozumianą edukację. Instytut realizuje projekty promujące ideę elektronicznej administracji, polegające na realizacji zadań publicznych przez organy administracji państwowej i samorządowej za pomocą nowoczesnych technologii internetowych, które są łatwo dostępne poprzez Internet dla interesantów, co czyni urzędy dostępnymi w dowolnie wybranym miejscu i czasie.

Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wspiera proces przemyślanej informatyzacji administracji publicznej, tak aby służyła społeczeństwu opartemu na wiedzy. W projektach Instytutu uczestniczą przedstawiciele nauki oraz praktycy biznesu gwarantując swoim udziałem wysoki poziom merytoryczny przedsięwzięć.Napisz do nas